Kadra:

kierownik artystyczny i choreograf zespołu: Romana Polok

asystent choreografa: Barbara Rybczyk

asystent choreografa: Agata Polok

przygotowanie wokalne: Katarzyna Jopek

akompaniament: Katarzyna Jopek

kostiumer: Alicja Kamieniecka

kierownik kapeli: Marek Sztefko

kierownik kapeli dziecięcej: Ilona Stolarek

Grupy:

Grupy dziecięce
Grupa dziecięca I

Wiek: 5 - 6 lat

środa 16.oo - 17.3o
piątek 16.oo – 17.3o

Grupa dziecięca II

Wiek: 7 - 10 lat

poniedziałek 16.oo – 18.oo
środa 17.3o – 19.3o

Grupa dziecięca III

Wiek: 11 - 15 lat

poniedziałek 18.oo – 2o.oo
piątek 17.3o – 19.3o


Grupy dorosłe
Grupa reprezentacyjna dorosła

Grupa składająca sie z młodzieży, studentów i tancerzy dorosłych

poniedziałek 2o.oo – 22.oo
piątek 19.3o – 22.oo

Grupa nestorów

Tancerze dawnej grupy reprezentacyjnej wrócili z okazji 60 lecia zespołu i zawiązali grupę nestorów. Grupa otwarta na nowych członków!

środa 20.00 - 22.00